Step 1 - Theme Options

To begin customizing your site go to Appearance -> Customizer and select Theme Options. Here's you'll find custom options to help build your site.

Step 2 - Setup Slider

To add a slider go to Theme Options -> Homepage and choose page slider. The slider will use the page title, excerpt and featured image for the slides.

Step 3 - Create Homepage

To add featured content go to Theme Options -> Homepage (Featured) and turn the switch on then add the content you want for each section.

Dorpsquiz Linschoten

Ook in 2024 wordt voor de dorpsbewoners van Linschoten en andere puzzelaars een groot puzzel event georganiseerd. Op deze site ontdek je wat en wanneer het is, hoe je kunt mee doen en vind je ter inspiratie de ervaringen van het mooie event van vorig jaar 2023.